Kontakt oss!


Kurs for bedre lese- og skriveferdighet

To lesekurs og ett rettskrivingskurs i en perm

Instruktiv og detaljert lærerveiledning

Elevene arbeider med alle lydene og lydkombinasjonene i språket

Originale tegninger til teksten

Egner seg for elever fra 7 år til 13/14 år avhengig av elevens leseutviklingsnivå

Forutsigbart for elevene

Kan kopieres fritt på din skole

Finnes på bokmål og nynorsk (revideres jevnlig)

Pris kun kr. 2390,- + frakt
Mer om "Lese bedre" | Uttalelser | Hvem står bak? | Bestilling | Tilbakemelding

>>x<<