Forsiden | Om "Lese bedre" | Uttalelser | Hvem står bak? | Bestilling

I tekstene blir vi kjent med barna Siri, Ole, Lise og Are og deres familier og venner. Vi får være med i deres daglige aktiviteter og opplevelser.


"Lese bedre" består av 63 leksjoner som kan deles i tre kurs.
Hver leksjon består av tre ark A, B og C (alt. eksempel).
Se også eksempler på nynorsk (A, B, C).
I leksjonene arbeider vi med tekst og ord knyttet til alle bokstavene/lydene, konsonantopphopingene og de fleste lydkombinasjonene i språket vårt og med rettskrivingen.
Se et rettskrivingseksempel på bokmål.
Se et rettskrivingseksempel på nynorsk.


Kursene er mer basert på elevenes nivå, enn på trinn.
Kursene er utviklet for bruk i mindre grupper eller for enkeltelever, men deler av kursene egner seg også for arbeid på hele trinnet. 

Se pedagogers uttalelser om ”Lese bedre”!

  • ”Lese bedre” er enkelt å bruke.
    En fyldig lærerveiledning følger med
  • Elever får en grundig repetisjon, bevisstgjøring og sikkerhet på det fonologiske området. Elever som strever med lesingen, har ofte grunnleggende fonologiske vansker
  • Vi arbeider med stavelser, morfemer og med mange ulike arbeidsoppgaver knyttet til ordene i teksten
  • Tegningene gir elevene bakgrunnskunnskap før lesingen starter
  • Tekstene inspirerer elevene til å reflektere, fortelle og skrive mer om det de har lest
  • ”Lese bedre” gir mulighet til å synliggjøre lese- og skriveutviklingen for elev, lærere og foreldre. Det gir motivasjon og mestringsopplevelse, og ikke minst en god selvfølelse
Kontakt oss på epost!
Tilbake til forsiden