Forsiden

Til skolens rektor/lærere/lesekurslærere
og spesialpedagoger.

Dere har hatt lese- og rettskrivningskurset "Lese bedre" ca. et år og forhåpentligvis fått noen erfaringer med opplegget.

Jeg ville sette stor pris på om din skole ville dele noen av disse erfaringene med meg. Det kan dere gjøre ved å svare på spørsmålene og eventuelt skrive noe kommentarer.Tilbakemeldinger fra brukerne, både positive og negative, vil være med på å gjøre produktet enda bedre

De vurderingene av tilfredshet dere gjør på hvert spørsmål, kan dere gradere fra 1 - 10, der 1 er dårligst og 10 er best. Ønsker dere å komme med kommentarer ut over "karaktersettingen" fra 1-10, kan det gjøres i kommentarfeltet.

På forhånd tusen takk!

Vennlig hilsen
Elise M. Wåle

Tilbake til forsiden